Z důvodu živelné pohromy, jsme nuceni náš obchod zavřít a ukončit činnost.

Děkujeme za vaši přízeň.